Webhooks

Mechanizm typu Webhooks (inaczej web callback) jest prostym sposobem na otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym! Na przykład możemy otrzymywać powiadomienia o zmianie statusów zamówień.

Webhooks jest mechanizmem podobny do API, ale komunikacja odbywa się w odwrotną stronę, czyli Ty definiujesz bramkę URL (callback URL), pod którą będziesz otrzymywać powiadomienia o różnych zdarzeniach w systemie. Każde zdarzenie będzie żądaniem HTTP POST wysłanym pod wskazany przez Ciebie adres URL. W praktyce musisz napisać skrypt, który będzie w stanie obsłużyć żądania HTTP POST wysyłane od systemu Sendlab.

W tym momencie posiadamy jedną wersję mechanizmu Webhooks, który powiadamia za pomocą żądań HTTP POST o zdarzeniach, które miały miejsce w obrębie wysłanych przez Ciebie kampani mailingowych (np. otwarcie, kliknięcie).

Dla developerów

Działanie mechanizmu Webhooks wymaga zaimplementowania skryptu, który będzie w stanie odebrać dane oraz potwierdzić ich odbiór.

Wymagania

Pamiętaj, że skrypty, które stworzysz muszą być na tyle zoptymalizowane by mogły obsłużyć dużą liczbę żądań. Każde żądanie może zawierać nawet do 1000 zdarzeń i musi być obsłużone maksymalnie w przeciągu 5 sekund. W przypadku problemów z obsługą naszych żądań, zalecamy skorzystanie z odkładania ich po swojej stronie – wystawiając nam odpowiednią informację zwrotną, która powie o tym, że udało się je przyjąć. Jeśli nie uda Ci się obsłużyc żądania w mniej niż 5 sekund po naszej stronie traktowane jest to jako błędna odpowiedź i dokładnie te same zdarzenia zostaną do Ciebie wysłane jeszcze raz w przyszłości.

Sprawdź też: