Kontrola

Sprawdzaj, jak odbiorcy reagują na Twoje wiadomości i stale optymalizuj, by otwierali je i czytali jeszcze chętniej!

Statusy i raporty

Bądź na bieżąco ze statystykami Twoich wysyłek.
W raportach masz dostęp do logów do 30 dni wstecz.

Co oznaczają poszczególne statusy wiadomości?

W Sendlab, możesz spotkać się z 10 różnymi zdarzeniami, jakie mogą mieć miejsce podczas wysyłki wiadomości. Zdarzenie oznacza pojedynczą akcję, którą wykonał system lub odbiorca i została ona zarejestrowana.  Sprawdź, co oznaczają poszczególne statusy: 

  • Zlecone do wysyłki – oznacza moment, w którym klient zleca systemowi (z wykorzystaniem API lub SMTP) wysyłkę maila. Każdy zarejestrowany w systemie mail, ma oznaczone takie zdarzenie.
  • Przyjęte przez serwer klienta – oznacza przypadek, w którym serwer odbiorcy odebrał wiadomość, zazwyczaj taki status jest równoznaczny z przyjęciem na skrzynkę.
  • Wykonano próbę dostarczenia – to sytuacja, gdy serwery Sendlab próbowały dostarczyć wiadomość, ale serwer klienta nie chciał jej w danym momencie przyjąć. Serwery jeszcze raz spróbują dostarczyć tę wiadomość.
  • Dostarczone – oznacza standardowy przypadek, gdy wiadomość jest dostarczona do skrzynki pocztowej odbiorcy.
  • Wiadomość odrzucona – oznacza, że wiadomość została odrzucona przez mechanizmy systemu i nie podjęto próby wysyłki takiego maila.
  • Zgłoszono spam – oznacza przypadek zgłoszenia spamu przez mechanizmy zaimplementowane w skrzynkach odbiorczych. Gdy na skrzynce założonej na przykład na Gmailu, odbiorca kliknie Zgłoś spam, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Gmail nas o tym powiadomi. 
  • Odbite (odbicie miękkie / odbicie twarde) – to przypadek, gdy wiadomość została odbita. Zawiera techniczny kod odpowiedzi i słowny opis tego co się wydarzyło. 
  • Otwarte – oznacza, że odbiorca końcowy otworzył wiadomość, takich akcji może być wiele dla jednego wysłanego maila.
  • Kliknięte – oznacza kliknięcie w jakikolwiek link zawarty w wiadomości, takich akcji może być wiele dla jednego wysłanego maila.

Sprawdź też: